pandoroma 47

 

1-Savaşın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak sıralanmıştır?

A)Zilkade,Zilhicce, Muharrem,Recep

B)Recep,Şaban, Ramazan,Şevval

C)Zilkade,Zilhicce,Muharrem,Recep

D)Muharrem,Ramazan,Şevval, Zilkade

E)Zilkade,Zilhicce, Rebiülevvel,Rebiülahir

 

2-İslam’dan önce Arap müşriklerinin taptığı aşağıdaki putlardan hangisi Taif’te bulunmaktadır?

A) Lat

B)Menat

C)Uzza

D)İsaf ve Sakif

E)Hübel

 

3-İslam öncesi dönemde putperest olmadıkları gibi, Yahudilik ve Hristiyanlığı da benimsemeyen , Hz İbrahim’den gelen tevhid inancına bağlı kimselere verilen isimdir?

A)Ehabiş

B)Hanif

C)Mutayyebin

D)Halif

E)Ahlaf

 

4-Arap yarımadasındaki panayırlar içerisinde ticari faaliyetler yanında özellikle esirlerin fidyelerinin ödendiği ve kısas cezalarının uygulandığı fuar hangisidir?

A)Mecenne

B)Ukaz

C)Hubaşe

D)Dumetülcendel

E)Zülmecaz

 

5-Risaletinden önce Hz Peygamber’in Ukaz panayırında dinlediği, tevhid inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?

A)Hz Ebu Bekir

B)İmruul Kays b Hucr

C)Hassan b Sabit

D)Kus b Saide el-İyadi

E)Varaka b Nevfel

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Hz Hatice’nin Hz Peygamber ile evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?

A)Hz Peygamber’in başarılı bir tacir olması

B)Ekonomik durumunun iyi olması

C)İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması

D)Maddi desteğe ihtiyaç duyması

E)Asil bir aileden gelmiş olması

 

7-Hz Peygamber’in Hz Hatice ile evliliği ve ilk vahyin gelişi arasında kaç yıl fark vardır?

A)15

B)12

C)11

D)10

E)5

 

Reklamlar