pandoroma 95

 

SULTAN GAVSÜL AZAM EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ KİMDİR?

-Zamanın kutbu, sultanü’levliya Abdülkadir Geylani Hazretleri (ks) , Hicri 470’de (Miladi 1077) Hazar denizi Cenûbundaki Gîylân eyaletinde dünyaya geldi. Nesebi hem ana, hem de baba tarafından peygamberimize dayanır. Babası Hz Hasan(ra); anası Hz Hüseyin(ra) neslindendir. Ayrıca Hz Ebubekir(ra), Hz Ömer(ra) ve Hz Osman(ra) ile de akrabalığı vardır.

Geylani Hazretlerinin taa çocukluk devresinden son nefesine kadar, Peygamber(sav) efendimiz ve ashabın tuttuğu yola aykırı tek hareket görülmemiştir.

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ VE KADİRİLİK TARİKATİ

-Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadiri tarikatinin kurucusudur, piridir,sultanıdır. Evliyaların sultanı diye de bilinir. Allahu Teala kendisine mahsus bir makam vermiştir. Allahu Teala’dan ve gerekli silsileden geçen feyiz Abdülkadir Geylani Hazretlerinden geçmeden diğer pirlere, evliyalara dağılmaz. Bundan dolayı hangi büyük evliyaya, alime baksanız Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bahseder.

Nücebadan olsun, kutuplardan olsun, her kime feyizlerin ve bereketlerin ulaşması varsa onun mübarek vasıtasıyla ulaşmaktadır. Çünkü bu büyük makam, ondan başkasına müyesser olmadı. Bundandır ki, şu şiiri söylemiştir:

“Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti,

Bizim güneşimizse, batmayacak ebedi.”

Abdulkadir Geylani(ra):

“Ayağım bütün velilerin boynu üzeredir.” demiştir. O bu sözü söylediğinde, yeryüzündeki bütün veliler boyunlarını ona doğru uzattılar.

O anda boynunu uzatanlardan biri Ahmed er Rufai(ks)’dir. Ona niçin böyle yaptığını sorduklarında şöyle dedi:

“Şu anda Şeyh Abdulkadir Bağdat’ta, ayağım her velinin boynu üzerindedir, diyor.”

Ahmed er Rufai(ks): “O bu sözü manevi emirle söyledi.” dedi

İsterseniz YUNUS EMRE’nin  Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkındaki şiirine, kulak verelim:

YUNUS EMRE:

 

SEYYAH OLUP ŞU ALEMİ ARARSAN

Seyyah olup şu alemi ararsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Ceddi Muhammed’dir eğer sorarsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

 

Çevre gelip dervişleri derilir,

Erkanile usulleri sürülür,

Kudretinden nasipleri verilir,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

 

Mevla’m yüce devlet vermiş başına,

Meşgul olmuş Yaradan’ın işine,

Mevla’sının Resulüne aşina,

Abdülkadir gibi er bulunmaz.

 

Giderler gazaya çalarlar satır,

Daima yaparlar hoş gönül-hatır,

Bağdat’da türbesi nur olmuş yatır,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

 

by pandoroma

Yararlanılan Kaynaklar: Miftahur Rüşd

Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani’nin Sohbetleri

Gunyet’üt Talibin( Abdülkadir Geylani Hazretleri)