Pandoroma ,komşu komşu

 

Her kim evinden çıkarken şu duayı okursa, kendisine: ‘İhtiyaçların görüldü; korunup gözetildin.’ diye mukabele edilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

Bismillâhi tevekkeltü alellâhi la havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Kaynak: Gönül İncileri

Reklamlar