000000

 

2.ÜNİTE

HZ. MUHAMMED’İN SAV PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI

 

**Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatına bakıldığında, 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülür ki, bu da ömrünün yaklaşık üçte ikisine karşılık gelmektedir. Resulullah(sav) doğumu, çocukluğu, gençliği, ticari faaliyetleri, Hz Hatice ile evliliği, çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kabe hakemliği bu dönemde gerçekleşmiştir. Nitekim Habib’in sav bu dönem Mekke toplumundaki adı “Muhammedü’l-Emîn”dir.

Peygamber Efendimiz(sav)’in soyu Hz İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanır. Adnaniler(kuzey arapları) olarak da bilinirler… Peygamberimizin Adnan’a kadar olan soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir:

Muhammed b Abdullah b Abdülmuttalib(Şeybe) b Haşim b Abdümenaf b Kusay b Kilab b Mürre b Ka’b b Lüey b Galib b Fihr(Kureyş) b Malik b Nadr b Kinane b Huzeyme b Müdrike b İlyas b Mudar b Nizar b Mead b Adnan.

Peygamber Efendimiz, Arapların Hz İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnaniler kolundan, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah b Abdülmuttalib’in oğludur.

Resulullah sav de soyu hakkında şöyle buyurmuştur:” Allah İbrahim’in oğullarından İsmail’i, İsmailoğullarından Benî Kinane’yi, Kinane’den Kureyş’i, Kureyş’den Benî Haşim’i ve onlar arasından da beni seçti.”

 

PEYGAMBERİMİZİN ANNE VE BABASI

Hz. Muhammed’in babası Kureyş’in Benî Haşim kolundan Abdullah b Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b Abdümenaf’ın kızı Amine’dir. Hz. Peygamber onların evliliklerinden bünyaya gelen tek çocuklarıdır.

Hz. Peygamber’in babası Abdullah akranları arasında çok beğenilen yakışıklı bir gençti. Yüzünde diğer gençlerde bulunmayan bir güzellik ve parlaklık vardı. Bunun Hz. Peygamber’e ait “nübüvvet nuru” (peygamberlik nuru) olduğu kabul edilir. Rivayete göre Abdullah Amine ile evlendikten sonra alnındaki nur Âmine’ye intikal etti. Çünkü Âmine bu durun gerçek sahibine, Efendimiz’e hamile kalmıştı.

Hz. Peygamber’in annesi Âmine Kureyş kızları arasında seçkin bir yere sahipti. Babası Vehb de Zühre oğullarının ileri gelenlerinden biriydi.

HZ. PEYGAMBERİN’İN  BABASI ABDULLAH’IN VEFATI

Abdullah Âmine ile evlendikten bir süre sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katılarak Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine’ye ulaştıklarında hastalandı. Burada babasının dayıları olan Adî b Neccar oğullarını ziyaret etti. Akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve Medine’ye defnedildi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz yetim olarak Dünya’ya gelmiştir. Aynı yıl Mekke’de çok önemli bir olay meydana gelmiş ve Allah’ın kutsal evi Kabe’nin yıkılmasına teşebbüs edilmiştir (Fil Vakası)

 

by pandoroma

Reklamlar