pandoroma 67

 

1-Arap yarımadasının dünya ve İslam tarihi açısından bakıldığında oldukça önem taşıyan , Hz. Muhammedin(sav) doğduğu, yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın yayılmaya başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) HADRAMUT

B) TİHÂME

C) YEMAME

D) NECİD

E)HİCAZ

 

2-Kabe hizmetlerinden biri olan Kıyade’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahiliye devrinde Mekke’de ordu komutanlığını ve kafile başkanlığını

B) Kabe’ye ait sancağı koruyan kimse

C) Kabe’nin bakımı ve anahtarların muhafazası

D) Kabe’ye gelenlere su temin etme

E) Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

 

3- Muhtemelen MÖ IV yüzyılın sonunda kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lut Gölü arasında hüküm süren merkezi Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kindeliler

B) Tedmürlüler

C) Gassaniler

D) Nebatiler

E) Sasaniler

 

4- Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Main devletinin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen MÖ 750- 115 yılları arasında hüküm süren ve Himyeriler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebeliler

B) Nabatiler

C) Kindeliler

D) Hireliler

E) Lahmiler 

 

5- Kabe hizmetleri Kureyş’e geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine aitti?

A)CÜRHÜMLÜLER

B)İSMAİLOĞULLARI

C)KAHTANİLER

D) HUZAALILAR

E) LAHMİLER

 

6- Hz Peygamberin sav peygamberliğinden önce de güçsüz ve mazlumların yanında yer aldığını gösteren en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) TİCARETLE MEŞGUL OLMASI

B) YETİM VE ÖKSÜZ OLMASI

C) KUREYŞ’İN KOYUNLARINI GÜTMESİ

D) HİLFUL FUDUL CEMİYETİNE KATILMASI

E) FİCAR SAVAŞINDA YER ALMASI

 

7- Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe’nin Kabe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) BAKARA

B)TEVBE

C)NASR

D) MAİDE

E)FİL

CEVAPLAR

1-E

2-A

3-D

4-A

5-D

6-D

7-E

 

Reklamlar