pandoroma 66

 

SORULAR

1- Siyer-i Nebi ne demektir?

2- Peygamber Efendimiz hangi kabiledendir?

3- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimleri hangileridir?

4-Hz.Peygamber’e peygamberlik hangi tarihte gelmiştir?

5-Peygamberimize en çok düşmanlık yapan (2 kişinin) isimleri, nelerdir?

6-İslam’ın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır?

7-İsrâ ve Mirac olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

8-Peygamber Efendimiz’e mirac’da verilen hediyeler nelerdir?

9- Hz. Aişe kimdir?

10- Hicret nedir?

11-Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanların hicret sebepleri nelerdir?

12-Peygamber Efendimizin Hicret esnasındaki yol arkadaşının ve saklandıkları mağaranın ismi nedir?

13- İlk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?

14- Sahâbe kime denir?

CEVAPLAR

1-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(Sav)’in hayatını konu edinen bilgi alanıdır.

2-Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.

3-

a)Ahmed

b) Mustafa

c) Mahmud

d) Muhammed(sav)

4-Miladi 610 tarihinde gelmiştir.

5-

a)Ebu Cehil

b) Ebu Leheb

6-

a)Hz Hamza

b) Hz. Ömer

7- İsrâ : Peygamber Efendimizin bir gece Cebrail(as) tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.

Mirac: Kudüs’ten Allahu Teala’nın huzuruna yükseltilmesidir.

** Bu olay hicretten 1,5 yıl kadar önce Receb ayının 27. gecesi cereyan etmiştir.

8-

a)Beş vakit namaz

b)Bakara suresinin son 2 ayeti

c)Ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi

9-

a)Peygamber Efendimizin eşidir.

b)Hz. Ebubekir’in kızıdır.

c)İlmiyle, zekasıyla vb bizlere birçok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.

10-Peygamber Efendimizin ve Müslümanların Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayıdır.

11-

a)Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin artması

b)Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkanının kalmaması

c) Medineli Müslümanların yaptığı davet

12- Yol arkadaşı Hz. Ebubekir, saklandıkları mağara ise Sevr mağarasıdır.

13-Peygamberimiz Medine’ye hicret ederken, Medine yakınlarında bulunan Ranûnâ vadisine geldiklerinde Cuma namazı emredilmiş ve ilk Cuma namazını burada kılmışlardır.

14- Hz. Peygamber2i sağlığında gören, ona iman eden, ve inancını koruyarak vefat eden kimselere denir.

Reklamlar