Müslüman erkek

 

İMAM NAMAZ KILDIRIRKEN ABDESTİ BOZULURSA, NE OLACAK?

Eğer böyle bir durum hasıl olursa imam (burnu kanamasa bile) sanki burnu kanıyormuş gibi eliyle burnunu kapatır ve cemaatten birini karşılıklı hiç konuşma olmadan tutar ve kendi yerine geçirir, seçilen kişi namazı kıldırmaya devam eder. Cemaatin namazı bozulmaz.

Ya da imam (yine hiç konuşmadan) cemaatten birini ima yoluyla kendi yerine geçmesini bildirilir, seçilen kişi imamın yerine geçer ve namaz kıldırmaya devam eder. Yine cemaatin namazı bozulmaz.

Bu olaylar olurken imam ya da seçilen kişi konuşursa tüm cemaatin namazı bozulur.

Yahut diyelim ki imam yerine birisini tayin etmeyi unuttu ve caminin kapısına doğru ilerliyor… Böyle bir durumda:

1- İmam camiden çıkana kadar hemen birisinin imamın yerine geçmesi ve namazı kıldırmaya devam etmesi gerekir, böylece cemaatin namazı bozulmaz.

2- Eğer imam yerine birini tayin etmeden ve yerine kimse de geçmeden caminin kapısından çıkarsa tüm cemaatin namazı bozulur…

 

by pandoroma

(Eksiklerime rastlarsanız lütfen uyarın)

Reklamlar