çiçekkk

 

Türkçe- Arapça- Rakamların Arapça Sembolleri

Sıfır: Sıfr (.)

Bir: Vahid (ا)

İki: İsnan (۲)

Üç: Selase (۳)

Dört: Erba’a (۴)

Beş: Hamse (۵)

Altı: Sitte (۶)

Yedi: Seb’a(۷)

Sekiz: Semaniye(۸)

Dokuz: Tis’a(۹)

On: Aşera(۱۰) 

Yüz:mie (۱۰۰)

Bin: Elf (۱۰۰۰)

Reklamlar