pandoroma mümine anime

 

Allah Teâlâ, “Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” buyurmuştur.

 

Hak celle ve alâ Hz. Musa’ya şöyle vahyetti:” Her kim gıybetten tövbe ettiği halde vefat ederse o cennete en son girendir. Gıybette ısrar ederek ölen ise ilk cehenneme girendir.

 

 

**Hak celle ve alâ bir defa gıybet olunan insanın günahlarının yarısını affeder denilmiştir.

 

Denildi ki: Kıyamet gününde bazı müminlere kitap verilir ve içinde işlemediği iyilikleri görünce ona, “Sen habersiz olduğun halde insanlar seni gıybet etmişlerdir, bu sevap onun karşılığıdır” derler.

 

Abdullah b. Mübârek’in yanında gıybet sözünden bahsedilince dedi ki, “Eğer ben bir kimsenin gıybetini yapsaydım anne ve babamı gıybet ederdim. Çünkü onlar benim iyiliklerime daha layıktırlar.”

 

Denildi ki: İnsanları gıybet edenin benzeri bir mancınık kurup onunla hasenatı doğuya ve batıya atan kişiye benzer. Horasan’dan bir kişiyi, Hicaz’dan birini ve Türk’ten birini gıybet eder ve bu sebeple hasenatını dağıtır. Böylece kendisine bir iyilik kalmadığı halde kalkar.

Reklamlar