Arap çizgi filmi

 

Ucub,kibirden daha kötü bir manevi hastalıktır.

Ucub,ameline güvenmek,yaptığı ibadetle kendini bir şey sanmak ve kendini beğenmek,yaptığı hayırların kendini mutlaka kurtaracağı inancında olmak demektir.

Kişiye günah olarak ucub yeter.Hatta kişinin kendini günahsız görmesi gibi bir günaha düşmesindense,günah işleyip tevbe etmesi daha iyidir.

Ebû Eyyûb el-Ensârî(r.a),son anlarında şöyle dedi:

“Rasûlullah’tan işittiğim bir hadisi sizden gizlemiştim.Rasûlullah’ın şöyle buyurduğunu işittim:

***”Eğer siz günah işlemeseydiniz,mutlaka Allahu Teâla,günah işleyecek ve(edecekleri tevbe sebebiyle de kendilerini)mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”(Müslim-Tirmizi)

Ebû Hüreyre(r.a)anlatıyor:

“Ey Allah’ın Rasûlü!Senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor,dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz.Yanınızdan ayrılınca,ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı,önceki halimizi inkar ediyoruz,bunun sebebi nedir?”dedik.

Buyurdular ki:

***”Eğer siz ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz,melekler sizi evlerinizde ziyaret eder,yollarda sizinle musafahada bulunurdu.Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz,Allah sizi toptan yok eder,günah işleyip(sonra da)istiğfar edecek yeni bir topluluk yaratır ve onları mağfiret ederdi.”(Tirmizi-İbni Mace)

Hz.Enes(r.a),bu hususta Rasûl-i Ekrem’in şunu eklediğini rivayet ediyor:

***”Siz hiç günah işlememiş olsanız,ben onun daha büyüğüne düşeceğinizden korkarım:O da ucubdur.”

Bu hadis-i şerif dört vechile beyan buyurulmuştur:

1-Tevbenin en büyük rüknü pişmanlıktır.

2-İşlenen günah her ne olursa olsun,arkasından hemen tevbe etmek gerekir.Bunun vacip olduğunda ulemanın ittifakı vardır.

3-Mümin,günahı karşısında kendisini sanki bir dağın altında kalmış gibi hisseder.Günahlarının üzerine düşeceğinden korkar.(Tirmizi)

4-Yaptığı ibadetlerden dolayı,kibre,kendini ve ibadetini beğenmişliğe düşmemelidir.

İnsan akıl ve irade sahibidir.Bu onu kibre değil,Cenab-ı Hakk’a karşı şükre ve hamde sevk etmelidir.

Hz.Ömer(r.a)’in şöyle dediği anlatıldı:

-“Yaptığın tevbenin yararı,günahını bilmendir.Yaptığın amelin yararı,ucubu kendinden atmandır.Yaptığın şükrün yararı,kusurunu itiraf etmendir.”

Ucub duygusunu kırmak isteyen kişi,şu dört şeyi yapmalıdır:

1-Başarıyı Allah’tan bilmek.Bir kimse başarıyı Allah’tan görürse,O’na şükreder,kendini ucuba kaptırmaz.

2-Allah’ın kendisine ihsan buyurduğu nimetlere bakmak.Bir kimse Allah’ın nimetlerini görürse,O’na şükür yolunu tutar.Amelini azımsar,ameli ile ucuba kapılmaz.

3-Amelinin makbul olmama ihtimalini de hesaba katıp düşünmek.Bir kimse amelleri mevzuunda kabul olmama korkusunu özünde taşırsa,ucuba kapılmaz.

4-Daha önce işlediği günahları görmek.Bir kimse,kötülüklerinin iyiliklerine ağır basacağından korkarsa ucuba düşmez.

Bir kula ilim olarak,Allah’tan korkmak yeter.Yine bir kula cehalet olarak,amelini beğenip ucuba kapılması yeter..

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar