cartoon-muslim-man-woman-27907211

 

Abdestin maddi-manevi,dünyevi uhrevi bir çok faydaları ve faziletleri vardır.Peygamber(s.a.v)Efendimiz bu faziletleri bizlere şöyle bildirmişlerdir:

Hadis-i Şerifler:

**Bir Müslüman veya bir mü’min abdest alır,yüzünü yıkarsa,gözleriyle bakarak kazandığı günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür,gider.Ellerini yıkarsa,elleriyle tutarak kazandığı günahlar,abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla çıkar.Ayaklarını yıkadığında,ayaklarıyla kazanmış olduğu her günah,abdest suyu ile veya son damlasıyla çıkar ki o adam,(Hukukullah’a müteallik küçük)günahlardan temizlenmiş olur.

**Mü’min,abdest suyunun ulaştığı yere kadar zînetlenir.

**Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz bir gün Medine kabristanına gelip:

-“Ey mü’min kavimler yurdu,size selam olsun.İnşâallah biz de size katılacağız.Kardeşlerimi görmeyi çok isterdim.”buyurdu.Ashab:

-“Ya Rasûlullah,biz senin kardeşlerin değil miyiz?”dediler.Peygamber Efendimiz(s.a.v):

-“Sizler benim ashabımsınız.Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır.”buyurdu.Ashab:

-“Ya Rasûlullah,henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?”diye sordular.

-“Bir kimsenin tamamıyla aynı renkte olan atları arasında alnı ve üç ayağı ak olan bir atı bulursa,onu tanımaz mı?”diye cevap verdi.Ashab:

-“Evet”dediler.

-“Öyle ise,kardeşlerimiz yüzleri,el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir.Ben de bunlardan önce gidip havuz başında onları bekleyeceğim.”buyurdu.

**Sizden herhangi biriniz tam manasıyla abdest alır da,

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.Ve enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

derse,o kimse için cennetin sekiz kapısı açılır,artık istediği kapıdan girer.

**Size bir şey tavsiye edeyim mi ki,onunla Allah günahlarınızı mahveder ve derecelerinizi yükseltir?Ashab:

-“Evet ya Rasûlullah,buyurunuz dediler.Peygamber(s.a.v) Efendimiz:

-“Zorluk zamanlarında güzelce abdest almak,uzak yerlerden camiye gitmek,bir namazdan sonra ikinci namazı beklemek,işte bu ribattır,işte bu ribattır,işte bu ribattır.”

Ribat:Lügat olarak nefsi hapsetmek manasına gelir.Ancak,kendisini cihada vermek suretiyle hapsedenler için bu tabir kullanılır.Böyle kimselere murabıt denir.Abdestini tam alıp,namazlarını mescidde kılan

Ve birini kılınca diğer namazın gelmesini bekleyen kimse de kendini ruhen,kalben Allah yoluna bağlamış gibidir.Bir nevi murabıttır.

Kaynak:Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar