pandoroma 11

 

Eûzübillâhimineş-şeytanirrâcim

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Soru:Oruçlu olduğunu unutarak yemek,içmek,cinsi münasebette bulunmak orucu bozar mı?

Cevap:Bozmaz.Yalnız oruçlu olduğunu hatırlayınca yeme içmeyi hemen bırakmalıdır.Eğer hatırlayıp da yeme içmeye devam ederse orucu bozulur.

Soru:Birisinin unutarak yiyip içtiğini görürsek nasıl davranmalıyız?

Cevap:Eğer orucunu unutan kişi güçlü kuvvetliyse hatırlatırız.Güçsüz,zayıf,yaşlı biri ise bir şey söylemeyiz.Bu unutma,o zayıf kimseye Allah’ın bir ikramıdır diye düşünürüz.

Soru:Yıkanması (gusül abdesti)gerektiği halde yıkanamamış kişi o gün oruç tutabilir mi?

Cevap:Evet tutar.Yalnız uyanır uyanmaz,kuşluk vaktinden önce yıkanmalıdır.

 

Soru:İhtilam olmak orucu bozar mı?

Cevap:Bozmaz.

 

Soru:Kan aldırmak orucu bozar mı?

Cevap:Bozmaz.

(Not: Bazı durumlarda,Trombosit için verilen kanda, kanın bir miktarı vücuttan çıktıktan sonra vücuda geri dönüyor.Bu hayırlı ve hayat kurtaran vazifeyi yapacak kardeşlerimiz bunu araştırıp durumlarına göre fetva almayı ihmal etmesinler.)

 

Soru:Sahurda dişlerin arasında kalan yiyecek yutulursa oruç bozulur mu?

Cevap:Az ise bozmaz,çok ise bozulur.İlmihal kitaplarında ölçü olarak nohut tanesi verilmektedir.Nohut tanesinden küçük olan az,nohut tanesi kadar olan çok kabul edilmektedir.

 

Soru:Gece sahura kalkmak niyet yerine geçer mi?

Cevap:Oruçta asıl niyet,kişinin kalben oruç tutacağını bilmesidir.Gece sahura kalkmak da niyet demektir.Dil ile de yapılması evladır.

 

Soru:Niyet hangi vakite kadar yapılabilir?

Cevap:Ramazan orucu ile günü belirtilmiş adak orucu ve nafile oruçta niyet,iftardan ertesi günün kuşluk vaktine kadar yapılabilir.

 

Soru:Ramazan-ı Şerif’in her günü için ayrı ayrı niyet etmek gerekir mi?Topluca bir aylık oruca niyet edilebilir mi?

Cevap:Ramazan-ı Şerif’in her günü için ayrıca bir niyet lazımdır.Çünkü araya geceler girmektedir ve her günün orucu başlıca bir ibadet sayılmaktadır.Bunun içindir ki,bir günün orucundaki bir bozukluk,diğer

günün orucundaki  sıhhate mani olmaz.

 

Soru:Bir kimse ne oruca ne de yemeye niyet etmeden dursa durumu ne olur?

Cevap:Bu durum orucu bozar,o günkü orucu kaza etmek gerekir.

 

Soru:Bir kimse imsak vaktinin girmediğini zannederek sahur yapsa veya iftar vakti oldu zannedip iftar etse,durumu ne olur?

Cevap:O günkü orucunu kaza eder.

 

Soru:Kişi iradesi dışında ağız dolusu kussa orucu bozulur mu?

Cevap:Bozulmaz.Ama kendi isteği ile parmağını boğazına sokarak kusarsa,ağız dolusundan az olursa bozulmaz,ağız dolusu olursa bozulur.

Kaynaklar:

Miftâhu’l-İrşâd

Büyük İslam İlmihali/Ömer Nasuhi Bilmen(r.a)

Reklamlar