breakfast_by_tuffix-d3f8fmk

 

Kadının eşiyle sohbetinin adab ve erkanı yirmidir.

1- Eşi içeri geldiğinde, ona ayağa kalkmaktır.

2- Eşini güleryüzle karşılamaktır.

3-Eşine “merhaba efendim” demektir.

4-Eşinin paltosunu almaktır.

5-Eşine her emrinde itaatli ve boyun eğici olmaktır.

6-Eşinin yatağından kaçmamaktır.

7-Eşinden izinsiz evinden bir yere gitmemektir.

8-Eşi ondan öpücük vesaire istediğinde nefsini ona teslim etmektir. Bunu geri bırakmamaktır.

9-Eşinin elbisesini temizlemektir.

10-Eşinin aş ve ekmeğini pişirmektir.

11-Eşinin mumunu ve ocağını yakıp, döşeğini yaymaktır.

12-Eşine gusül ve abdest için su hazırlamaktır.

13-Eşi isterse gusül ve abdestte onun hizmetini görmektir.

14-Eşinden izinsiz oruç tutmamaktır.

15-Eşine mal ve güzelliğiyle başa kakmamaktır.

16-Eşine giyim ve yeme işinde bir gam getirmemektir.

17-Eşinin sesinden fazla sesini yükseltmemektir.

18-Eşine eziyetle canına yetirmemektir.

19-Eşinin yanında ve gıyabında ona dua ve sena kılmaktır.

20- Eşi için süslenmektir. Irz ve malını gece gündüz korumaktır. Yani kendi namahreme görünmeyip, ondan izinsiz bir kimseye nesnesini vermemektir.

Kaynak: Marifetname

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.