zerafet pandoroma

 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular:

“Peygamberleri anmak ibadet sayılır. Salihlerden söz etmek günahlara kefaret sayılır. Ölümü hatırlamak sadakadır. Cehennemi hatırlamak cihad sayılır. Kabri hatırlamak sizi cennete yaklaştırır. Kıyameti hatırlamak sizi ateşten uzaklaştırır. En üstün ibadet hileleri bırakmaktır. Âlemin sermayesi kibri terk etmektir. Cennetin sermayesi ise hasedi terk etmektir. Günahlara karşı pişmanlık duymaksa gerçek tevbenin ta kendisidir.”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, s.286, h. 3580

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar