Ağlayan Mümine, Sil Gözünün Yaşını

 

Ey Oğul! Başkalarının kötülüklerine nefsinin ve hevânın gayretleri ile karşı çıkma. Bilakis, imanınla karşı çık. İman ölçülerinle karşı koy. İman batıla karşı koyar, karşı çıkar. Kati-sarsılmaz bilgi ve inanç  şüpheleri izale eder, giderir. Aziz ve Celil olan Allah ise yegane yardımcıdır. O, sana yardım eder ve seninle övünür.

İzzet ve Celâl sahibi Allah şöyle buyurur:

“Eğer Allah size yardım ederse artık size galip gelecek birisi yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdırlar. “(Âl-i İmrân suresi, ayet 160)

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabitkadem eyler.” (Muhammed suresi, ayet 7)

Bir kötülüğe sırf Allah rızası gayretiyle karşı çıktığın zaman Allah onu bertaraf etmen hususunda sana yardım eder, kötülük ehline karşı desteğini esirgemez. Ayrıca senin karşında onları aciz ve zayıf düşürür. Nefsinin, hevânın, şeytanının istek ve gayretleri ile karşı çıktığın takdirde ise seni rüsvâ eder. Kötülük ehline karşı sana yardım etmez. Kötülüğü yoketmeye de muktedir olamazsın.

İman, günah ve kötülükleri nehyedendir, önleyendir. Eğer kötülüklere karşı çıkan kişi bu karşı çıkma işini sırf iman duyguları ile yapmıyorsa o hakiki nehyedici değildir. Günahlara karşı çıkmak ivazsız-garazsız sırf Allah için olmalı, bir kısım insanların hatırı için olmamalıdır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî syf. 328 / Abdülkadir Geylani ks

 

Reklamlar