Müslüman Blogger, Proudly Muslim Blogger

 

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil alemim. Esselatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

 

Hz. Aişe(ra)den rivayet edilmiştir:

Allah’ın en çok buğz ettiği kişi, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır.

 

Hz.Ali(ra) şöyle demiştir:

Kıyamet günü, müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şeyi yoktur. Allahu Teala Hazretleri, çirkin(söz ve davranış) sahiplerine buğz eder.

 

Ebu Hüreyre(ra) den rivayet edilmiştir:

Üç haslet vardır ki, kul, bunlar sayesinde hem dünya hem de ahiret isteklerini elde eder; Bela anında sabır, kaza anında rıza, refah anında dua.

 

Abdullah b. Enis’den rivayet edilmiştir:

Yemin eden bir kimse (yeminine) sivrisineğin kanadı kadar (bile olsa) bir yalan karıştırırsa, (bunu) kıyamete kadar kalbinde siyah bir nokta olarak taşır.

 

Hz. Cabir(ra)den rivayet edilmiştir:

Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah Tebareke ve Teala’nın ihsanına nail olacağınız bir eşref saatine rastlar da o bedduanız kabul görür.

 

İbni Ömer(ra) den rivayet edilmiştir:

Selam vermeden söze başlamayın. Biriniz selam vermeden söz söylerse, siz ona cevap vermeyiniz.

 

İbni Ömer(ra) den rivayet edilmiştir:

Sizden hiç kimse sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer.

 

Hz. Aişe(ra) den rivayet edilmiştir:

“Ya Aişe şu iki eliseyi yıka. Bilmiyor musun, elbise bile tesbih eder. Kirlenince tesbihi kesilir.”

 

Cabir b. Abdullah(ra) den rivayet edilmiştir:

Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah; duanın en faziletlisi Elhamdülillah’tır.

 

Ebu Hüreyre(ra) den rivayet edilmiştir:

Hiçbiriniz Cuma günü oruç tutmasın; ancak ondan önce yahut sonra oruç tutarsa o başka.

 

Hz. Aişe(ra) den rivayet edilmiştir:

Resûlallah’a namazda sağa sola bakmak hususunu sordum. Şu cevabı verdi: Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan, kulunun namazından kapar, kaçırır.

 

Hz.Sevban(ra) dan rivayet edilmiştir:

Resûlallah(sav) namazından selamla çıktığı zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle derdi: ” Allahümme ente’selâmü ve minke’s-selam. Tebarekte ya zel-celali vel-ikram (Ey Allah’ım sen selamsın. Her çeşit ayıp, kusur ve afetlerden uzaksın. İnsanların mazhar olduğu selamet sendedir. Ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz! Senin şanın yücedir.)

 

Ebu Musa(ra) dan rivayet edilmiştir:

Yaptığı günaha üzülen, işlediği sevaptan haz duyan kişi mümindir.

 

Kaynak: Miftahu’t-Tevhid ve’t-Takva, s.55 :

Son nefesini vermedikçe Allah, kulunun tevbesini kabul eder.

 

İbni Abbas(ra) dan rivayet edilmiştir:

Kim istiğfar etmeye devam ederse, Allah o kimse için her kederinden bir kurtuluş ve her sıkıntısından bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden helal ve güzel bir rızık ile rızıklandırır.

 

**Devamı ileriki günlerde eklenecek İnşallah… Şuan için buradaki hadisleri ezberlemeye gayret edelim İnşallah…

by pandoroma

Reklamlar