allah1

 

Haram olan şehvet ve arzulardan kurtulmak. Ahiret ticareti yapmak için dünya pazarına gönderilen insanın bunu unutup geçici ve haram olan istek ve arzuların peşine düşmesi onun için bir talihsizliktir. Bu istek ve hevesleri etkisiz kılan şey ise açlıktır.

Bir zata, “Neden nefsini bu kadar eziyorsun?” dediklerinde, ” Ben onu ezmezsem, o beni ezer.” demiştir.

Allah Resûlu’nun, “Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır.” sözündeki nefisten murat cesettir. Cesedin hakkı ise, onu yanlış kullanıp yıpratmamak ve tabii ihtiyaçtır. Ancak onun ölçüsü vardır. Bu ölçüden fazlası cesede de zarar verir. Bu sebeple, bu hadisin nefisle ve nefsin kötü arzularıyla alakası yoktur.

Kaynak: İhyâ’u Ulûmid’dîn ‘den (İmam Gazâlî)

 

Reklamlar