pandoroma tasavvufokulu GENÇLİK

Allah Azze ve Celle kudsi hadiste buyurdu ki:

“Kim benim dostuma düşmanlık yaparsa ben de ona harp ilan ederim. Üzerine farz kıldığım şeylerden daha değerli hiçbir şeyle kulum bana yaklaşmamıştır.  Kulum bana nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince artık onun işiteceği kulağı, göreceği gözü, (şiddetle) tutacağı eli ve yürüyeceği ayağı olurum. Eğer benden bir şey isterse onu muhakkak veririm. Bana sığınsa muhakkak onu himaye ederim. Mümin kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar yaptığım hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümü sevmez, ben de onu üzmek istemem. (Fakat her nefis ölümü tadacaktır.) ” **

** Buhari, c.7, s.190, Rikak38; Müsned, c.6, s.256.

Kaynak: Nasihatler

Reklamlar