1

 

Şahı Nakşibend(ks) hazretlerine: “Namazda huşu ve huzur neyden hâsıl olur?” diye sordular. O da: “Helal lokma yiyeceksiniz, hem de huzur ile. Yine huzur ile abdest alacaksınız ve namaza giriş tekbirini hangi divana durduğunuzu ve kimin huzurunda bulunduğunuzu bile bile getireceksiniz.” dedi.

***

Yine sordular: “Allah bazı müridlerin halini elinden alır. O zaman mürid ne işlesin?” O da cevaben dedi ki: “Eğer alınan halden bir miktar kalmışsa, Allah’ın o müridden dua ve niyaz beklediğinin delilidir. Bu takdirde müridin dua ve niyaz etmesi lazımdır. O zaman evvelki haline erişir. Eğer alınan halden bir şey kalmadıysa Allah’ın sabır ve rıza talep ettiğine delildir. Bu takdirde o mürid sabretmeli, her şeye rıza göstermeli ve kulluk halini muhafazaya çalışmalıdır.”

Kaynak: Nasihatler

Reklamlar