Ey mümin, niçin komşunun yemesine, içmesine giyimine, ailesine, evine, bolluk ve rahat içerisinde yaşamasına haset ediyorsun? Raabbinin ona verdiği nimetleri çekemiyorsun. Bu yaptığının imanını zayıflatacağını, Mevlanın katındaki dereceni düşüreceğini ve onun gazabına uğramana sebebiyet vereceğini bilmez misin? Allahu Teala’nın bir hadis-i kutside “Haset eden benim nimetime düşmanlık etmiştir.” buyurduğunu, Hz. Peygamberin(sav)’in de “Haset ateşin odunu erittiği gibi iyilikleri eritir” dediğini duymadın mı? Sonra ona neden haset ediyorsun ki? Senin nasibin için mi, onun nasibi hakkında mı? Eğer ona Allah’ın verdiği nasibi sebebiyle haset ediyorsan , o zaman zulmetmiş olursun. Zira Allahu Teala “Onların dünya hayatındaki nasiplerini biz taksim ettik.” buyurmuştur. Ona nimeti veren Hak Teala’dır. Onun yaptığı, Rabbinin verdiği nimetlerin içinde yaşamaktan başka bir şey değildir.  Ona Rabbinin verdiği nimetlerden dolayı haset edersen, senden daha zalim, cimri, aptal ve kıt akıllı başka kim olabilir.

Ona senin nasibini aldığı için haset ediyorsan çok cahilsin demektir. Zira nasibin senden başkasına asla verilmez. Allahu Teala “Benim katımda söz değişmez, ben kullarıma zulmetmem.” buyurmaktadır. Allah(cc), senin payını bir başkasına verip sana zulmetmez; senin bu düşüncen büyük bir cehalet örneğidir ve kardeşine zulümdür. Mal ve mülküne bakıp, mümin ya da günahkar olan komşuna haset edeceğine toprağa haset etsen daha akıllıca davranmış olursun. Zira toprakta her türlü kıymetli maden ve mücevherat vardır. Bağrında Ad, Semud kavimlerin mirasları; Kayserlerin, Kisraların hazineleri saklıdır. Komşunun evindekilerin hepsini bir araya getirsen, toprakta var olanların milyonda birine denk gelmez.

Senim komşuna hasedin , bir adamın padişahla köpeğini gördükten sonra padişaha değil de, köpeğine haset etmesine benzer. Padişahı her türlü rahat ve lüks içinde görüyor, yaşadığı debdebe ve saltanatı müşahede ediyor; ama buna rağmen onun kapısında havlayıp, sarayından atılan artık yemekleri yiyerek hayatını sürdüren köpeklerden birisine imreniyorsun. Dünyada böyle bir adamdan daha ahmak ve daha aklı kıt birisi var mıdır?

Sonra sen, kendisine verilen zenginlik ve nimetlerin şükrünü eda etmeyen komşunun kıyamet günü ne kadar uzun bir hesaba çekileceğini biliyor musun? Eğer verilen nimetlere rağmen Allah’a itaat etmediyse, O’nun emirlerini yerine getirmediyse ve yasaklarından kaçmadıysa, Rabbine ibadet ve itaatte bulunmadıys, o gün keşke bu nimetler bana verilmemiş olsaydı diye temenni edecektir.

Kaynak: Abdülkadir Geylani, Fütûhu’l- Gayp, 37. Makale

Reklamlar