Ensar kadınlarından Ümmü Süleym(r. Anha):

“Ya Rasulallah, dua edeceğim kelimeleri bana öğret de onlarla dua edeyim, dedi’

Peygamberimiz:

‘On kere Subhanallah diyerek Allah’ı tesbih et. On kere Elhamdülillah diyerek Allah’a hamd et. On kere Allahu ekber diyerek Allah’ı büyükle. Sonra da istediğini dile, buyurdu.’

Ümmü Süleym de: ‘Yaptım gitti, yaptım gitti, dedi.”

Rasullullah(sav) efendimiz buyurdu ki:

“Bir kimse, her namazdan sonra otuz üç kere “Subhanallah” diyerek Allah’ı tesbih, otuz üç kere Elhamdülillah diyerek Allah’a hamd eder, otuz üç kere Allahu ekber diyerek tesbih getirirse, bunların toplamı doksan dokuz eder. Yüzün tamamında “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir” derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affolunur.

Peygamberimizin zevcesi Hz. Safiye (r. Anha) diyor ki:

“Tesbih çekmekte kullandığım dört bin hurma çekirdeği önümde bulunduğu sırada, Resullullah (sav) yanıma girdi.

‘Ey Huyey kızı, nedir bunlar?’ diye sordu.

‘Bunlarla tesbih çekerim , dedim’

Resullullah Aleyhisselam:

‘Başına dikildiğim kadar müddet içinde bundan daha çoğunu çekeceğin tesbih yok mu? Ben sana çekmekte olduğun teşbihten daha çok olanını öğreteyim mi?’ diye sordu.

‘Öğret ya Rasulallah, dedim’

Buyurdu ki:

‘Subhanallahi adede halkıhî. ( Allah’ı, yarattıklarının sayısınca tesbih ederim.) de.”

Peygamberimizin zevcelerinden Hz. Cüveyriye(r. Anha)’den rivayet edilen bir hadis de şöyledir:

“(Kendisi), namazgahında Allah’ın zikri ile meşgul iken Resulullah(sav) ona uğramıştı. Sonra Peygamber(sav) gündüzün yarısına yakın(yine) Cüveyriye2ye uğradı ve ‘Hala (sabahki) halin üzere misin?diye sordu. O da ‘Evet’ dedi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurdu:

‘Dikkat et, sana söyleyeceğin bazı kelimeleri öğreteyim: Üç defa Subhanallahi Adede halkıhî, üç defa Subhanallahi rıza nefsihi, üç defa Subhanallahi zinete arşihi, üç defa subhanallahi midade kelimatihi.”

*Bu tesbihlerin manaları şöyledir: ‘Mahlukatının sayısınca Allah’ı tesbih ederim. Kendi zatının rızasınca Allah’ı tesbih ederim. Arşının ağırlığınca Allah’ı tesbih ederim. Kelimelerin mürekkebi miktarınca( sayısı kadar) Allah’ı tesbih ederim.” Resul-i Ekrem efendimiz her teşbihi üçer defa okudu.

Kaynak:Miftahu’r Rüşd (Olgunlaşmanın Anahtarı)