*Tasavvuf her güzel huyu benimsemek, her kötü huydan da kaçınmaktır.

İmam Gazali Hazretleri (ra) diyor ki:

“Şüphe götürmeyecek surette anladım ki, mutasavvıflar Allah yolunu tutan kimselerdir. Onların gidişi, gidişlerin en iyisidir. Yolları, yolların en doğrusudur. Ahlakları, ahlakların en temizidir. Dünyadaki bütün aklılların aklı, bilginlerin hikmeti, şeriatın esrarına vakıf olan alimlerin ilmi, mutasavvıfların gidişlerinden veya ahlaklarından bir kısmını değiştirmek, daha iyi bir hale getirmek için bir araya gelse buna imkân bulamazlar. Onların dışlarındaki ve içlerindeki bütün hareketleri ve durgunlukları hep nübüvvet kandilinin ışığından alınmıştır. Yeryüzünde nübüvvet ışığından başka aydınlanacak nur yoktur.

Elhasıl: Bir tarikat ki, ilk şartı olan temizliği, kalbi tamamıyla masivadan temizlemekten; namazdaki iftitah tekbiri mesabesinde olan anahtarı, kalbin tamamıyla Allah’ı zikretmekle meşgul olmasından; sonu da tamamıyla nefsi Allah’ın varlığında yok etmekten ibarettir. Bunun hakkında başka ne denebilir ki?”

Kaynak: İmam Gazali, el Munkızu Mine’d- Dalâl, s.61