-Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz (İnsan Suresi,ayet:30)

Madem ki senin dilemenle olmuyor. O halde sen de dileme. Allah’ın fiilleri üzerinde O’nunla çekişme, didişme, nizaya girişme. Malını, mülkünü, sıhhatini, evladını elinden aldığı ve bütün çarelerini kestiği zaman bile O’nun takdirinin, iradesinin ve tebdilinin yüzüne gül. Eğer O’na yakın olmayı murat edersen bu hal üzere ol. O’nunla safa dilersen bu hal üzere bulun. Eğer kendin dünyada bulunduğun halde, kalbinin O’na vuslatını dilersen hüznünü gizle, içine at. Sevinç ve neşeni yüzüne vur. İnsanlara güzel bir ahlakla muamele et. Onlara karşı güzel ahlaklı ol.

Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyururlar:

– Müminin sevinci yüzündedir, hüznü kalbindedir.

Kaynak: Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani’nin Sohbetleri

Reklamlar