30. Cüz Kuran-ı Kerim’in son cüzüdür. Ayrıca içerisinde, diğer cüzlerle kıyasla ezberlenmesi daha kolay, kısa sûreleri içerir.

-30.Cüz-

1) Nebe                      19)Beyyine

2) Naziat                    20) Zilzal

3) Abese                    21) Adiyat

4)Tekvir                     22) Kariah

5) İnfitar                    23) Tekasur

6) Mudaffifin            24) Asr

7) İnşikak                   25)Hümeze

8)Buruç                      26) Fil

9) Tarık                       27)Kureyş

10) Ğaşiye                  28)Maun

11)Fecr                       29)Kevser

12) Belet                    30)Kafirun

13) Şems                   31) Nasr

14) Leyl                      32)Tebbet

15) Duha                   33)İhlas

16) İnşirah                34)Felak

17)Tin                        35)Nas

18) Alak

Reklamlar