Azizim!

Allahu Teala buyuruyor ki:

“Biz (en büyük eserimiz olan) insanı en güzel biçimde yarattık.” buyruğuna muhatap olan insanoğlu için bu, ne kadar da şükredilse karşılığı verilemeyecek bir şereftir.

İnsanlar yaşadıkları devrin sıkıntılarından kurtulmak için mutlaka ehlullaha, kâmil mürşidlere, Allah dostlarına bağlanmalıdırlar. Onların eteklerine yapışanlar kendilerine birer kılavuz bulmuş olurlar. Bu kılavuzlar öyle bir zincirin halkasıdırlar ki bir ucu Hazreti Peygambere ulaşır.

Şeriatsız tasavvuf olmaz.Çünkü şeriata (dinin kurallarına) aykırı olan her ne olursa olsun tasavvuf değildir. Evliyâullaha intisap eden müminler taassuba kapılmamalı ve aralarında çekişmemelidirler. Esas olan din kardeşliğidir. Mezhep ve meşrep farklılığı bu kardeşliği zedelememelidir.

Kaynak: Nasihatler 1

Reklamlar