1-La Havle ve La kuvvete illa billah(Güç de kuvvet de ancak Allah’tandır!)

Rasulullah (sav) Efendimiz buyurdu ki:

“Allah Azze ve Celle buyurur ki:Ümmetine haber ver ,sabahleyin 10 kere,akşamleyin 10 kere ve yatarken 10 kere ‘La havle ve la kuvvete illa billah’ desinler;çünkü yatarken söylendiği zaman dünya belasını,akşam söylendiği zaman şeytanın hilesini,sabahleyin söylendiği zaman da gazabımı önler.”

2-La havle ve la kuvvete illa billah

Kim bunu çokça söyler ve sonra da “Allah’ın gazabından ancak O’nun rahmetine iltica etmekle kurtuluşa erilebilir!”derse,Allah ondan yetmiş çeşit zararı kaldırır ki,bunların en hafifi fakirliktir.

3-Kim ki günde yüz kere “Subhanallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür,hatta denizin köpüğü kadar çok olsa bile.

4-Abdullah b. Ömer(ra),bize Rasullullah(sav)’ın kendilerine şunu anlattığını söyledi:

“-Allah’ın kullarından bir kul dedi ki:’Allahümme ya Rabbi leke’l-hamdu kema yenbaği li-celali vechike ve li-azimi sultanike.(Ey Rabbim!Senin zatının celaline ve senin hakimiyetinin azametine layık bir şekilde sana hamd olsun.)

Bu hamd kulun amelini yazmakla görevli iki meleği aciz bıraktı.Onlar bunun sevabını nasıl yazacaklarını bilemediler.Bunun üzerine melekler göğe çıktılar ve:

“-Ey Rabbimiz!Senin kulun öyle bir kelam söyledi ki,nasıl yazacağımızı bilemiyoruz.”

Allahu Teala o kulun söylediği sözü en iyi bilen olduğu halde:

“-Benim kulum ne söyledi?” diye sordu.

Melekler:

“-Ey Rabbimiz!O kul:’Allahümme ya Rabbi lekel-hamdu kema yenbaği li-celali vechike ve li-azimi sultanike.’ Dediğini söylediler.

Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri o iki meleğe buyurdu ki:

“-Kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söze karşılık mükafatlandırıncaya kadar siz o sözü, kulumun söylediği gibi yazınız,buyurdu.”

5-Ümmü Hani binti Ebu Talip(r.anha) dedi ki:

“Peygamber(sav) bir gün bana uğradı.O’na dedim ki:

“-Ey Allah’ın Rasulü,ben artık ihtiyarladım ve zayıf düştüm.Bana oturarak yapabileceğim bir amel tavsiye et.’

Rasullullah(sav) buyurdu ki:

‘-Yüz defa Allah’ı tesbih et,(Subhanallahi, de).Bu İsmailoğullarından altmış köleyi azat etmeye denktir.Yüz defa tahmid okuyarak Allah’a hamd et;(Elhamdülillah,de) Bu,Allah yolunda savaşmak için eyerlediğin ve dizginlediğin yüz ata denktir.Yüz defa tekbir getir;(Allahu Ekber,de.) Bu yüz kabul edilmiş deve kurbanına denktir.Yüz defa da tehlil oku;(Lailahe illallahu vahdehu la şerike lahu lehul-mülkü ve lehul-hamdü yuhyi ve yümit bi-yedihil-hayr ve hüve ala külli şey’in kadir,de)

Ravi der ki:Bunun sevabı gökle yer arasını doldurur.O gün senin gibi bir amelde bulunmadıkça, hiçbir amel bu kulun amel defterine yazılıp yukarı çıkamaz.Aynı ameli işleyen müstesna.”

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar