Sevgi güçlü bir mıktanıs gibidir.Seveni,sevilenden yana çeker.O yüzden Hz.Peygamber’in de ifadesiyle “Kişi sevdiği ile beraberdir.”(Buhari,Edep,96)Bu, hem maddi ölçüler içinde böyledir, hem de ruh dünyasında.Ölüm ötesi hayattaki beraberlik ise hadisin asıl anlatmak istediği…İnsan bir kimseyi niçin sever?Onda paylaşabileceği,beğendiği bazı davranış ve özellikler var da onun için.Bu paylaşımı mümkün olduğunca üst düzeyde gerçekleştirmek için kişi hep sevdiğinin yanında olmak ister.Bunu maddi olarak gerçekleştiremezse,duygularını,hayallerini,düşüncelerini hep onunla doldurur.Seven,sevdiğinin davranışlarını onaylar,benimser,onun gibi olmaya çalışır.Bu da ölüm ötesi beraberliğe bir gerekçe sayılıyor.Allah’a kavuşmak O’nu sevmekten geçer.Bu da gerçek kulluğu gerektiriyor.Dostun dostu da dosttur.Onu sevmemek olmaz.Allah’ın elçi kılacak kadar sevdiği bir zatı,Hz.Muhammed(sav)’i sevmek gereği de buradan kaynaklanıyor.Bu sevgiyi belgelemenin tek yolu da getirdiği İslam’ı bireysel ve toplumsal olarak yaşamak,şözümsemek.Bu yüzden o,”Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah’a yemin ederim ki,hiç biriniz, ben ona babasından ve çocuklarından daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”(Buhari,İman,8) buyurmuştur.

Duyguların en asili olan sevgi,asıl anlamını beşeri ve maddi ölçülerden soyutlanmış olan Allah sevgisinde bulur.Diğer bütün sevgiler,kişiye Allah sevgisi yolunda yardımcı olabildiği oranda anlamlı ve değerli.İnsanı maddesi ve ruhuyla bir bütün olarak algılayan İslam,dünya planı sevgilerinde dengeli ve ölçülü olmaya büyük önem atfeder.Burada yaşanacak dengesizliğin insanı kör ve sağır ederekonun gerçeği görmesini engelleyeceğini vurgular.(Ebu Davud,Edep,116)Sevginin sahip olduğu gücü çok iyi değerlendirir ve bu gücün ölüm ötesi hayat için bir yatırım sermayesi olarak kullanılmasını teşvik eder.Onun sadece maddi ölçüler içine hapsedilmesine pirim vermez.Gerçek iyiliği yakalamak için çok değer verilen,çok sevilen şeylerin paylaşılmasını öngörür.Allah’a duyulan sevginin ispatını,Resulünü sevmeye ve onun talimatına uymaya bağlar.

Dünya, içinde çırpındığı maddeci yaşayışın doğurduğu sevgisizlikten ancak İslam’ı anlamak ve yaşamakla kurtulabilecektir.

Kaynak:Pencereyi Işığa Açmak-Prof.Dr.Halil Altuntaş

Reklamlar