Müslüman bir aile olmak ne büyük bir lütuftur.Hakkıyla Allah(c.c.)’ın dinini uygulamak ve bunu ailecek yapmak…Farklıdır müslüman  olmak ve daha da farklıdır müslüman bir aile olmak.Olumlu bir güzelliktir bu.Herkese evini meleklerle paylaşmak nasip olur mu?Hele hele ailecek melekleri sollamak…İnsan ki hayvandan daha aşağı olabildiği gibi melekten bile daha üstün olabilmektedir.Melekte nefis yoktur.Ama insan zorlu düşmanı nefsine karşı yaparsa Allah’ın emrettiklerini işte o zaman kimse tutamaz o beşeri.İşte bu yüzden ki cennetteki kadınlar hurilerden yetmişbin derece daha üstündür.Nefse sahip olmak zordur,acıdır ama nefsine galip gelen kişinin sonu İnşallah tatlıdır.Hele hele bu zorlu yolculukta ailecek aynı safta olmak ne büyük bir ayrıcalıktır.

Müslüman aile olmak,Allah(c.c.)’ın dinini uygulayanlar kervanına katılmak…Karşına çıkan güçlüklere hep birlikte katlanmak…

Farklıdır Müslüman Aile olmak…

Ayrılık,hasret yoktur bu ailede.Çünkü bu aile ki fertleri ne kadar uzak olsa da birbirinden her gün beş defa kıblede buluşurlar.

Bu ailenin evleri hiç boş kalmaz.Sürekli bir melek giriş çıkışı halindedir evleri…

Bu aile ki cemaatle kılar namazlarını.Baba önde imam olur.Anne ve çocuklar arkada,melekler de izleyip bu sahneyi dua ederler bu kutlu kullara İnşallah.

Bu aile içki içmez asla.En büyük içeceği zemzem olan başka bir şeye ihtiyaç duyar mı hiç?

Bu aile kimse onları görmese bile Allah(c.c.)’ın onları gördüğünü bilir.Fertleri yalnız olduklarında bile günahtan kaçınır.Günah işlemeden,düşündüğü günahın utancını içinde taşır.

Bu aile huzur doludur,güler yüzlüdür.Güler yüzün sadaka olduğunu bilir.Ve helal dairesinde sürekli sadaka dağıtır.

Bu ailede anne baba birbirlerine duydukları sevgiyi Allah’a yaklaşmak için aracı yaparlar.Peygamberimizin  “İlim Çin’de de olsa alınız” hadisi şerifinin yansımaları olurlar.

Kim istemez böyle bir aileyi değil mi ama?

Allah(c.c.) herkese böyle güzel aileler nasip etsin İnşallah…

by pandoroma

Reklamlar