Bir diğer kuş Hüdhüd’e dedi ki:”Ey yol bilen hüdhüd!Gözlerimiz bu vadide karardı gitti.Bu yol ölümcül tehlikelerle dolu görünüyor.Ey yoldaş,bu yol kaç fersah?”

Hüdhüd dedi ki:”Yolda aşılacak yedi vadi var.Bu yedi vadiyi aşınca,Hakk’ın dergahına varılır.

Dünyada bu yoldan geri dönen olmadı.Kaç fersah uzaklıkta olduğunu bilen de yok.

Bu uzak yoldan dönen olmadı ki,ey sabırsız,bu yol hakkında sana kim haber verecek?

A bir şeyden haberi olmayan,oraya gidenler kaybolup gittiler,sana nasıl haber verecekler?

İşin başında talep vadisi var.Ardından ucu bucağı olmayan aşk vadisi gelir.

Üçüncüsü marifet(kalple bilme) vadisidir,dördüncü olarak istiğna(ihtiyaçsızlık) vadisi gelir.

Beşinci vadi pak olan tevhid vadisidir.Sonra zor ve güç olan hayret vadisi gelir.

Yedinci vadi,fakr ve fena(yokluk ve yoksulluk) vadisidir.Bundan sonra gidecek yolun kalmaz.

Bir cezbeye kapılırsın,süluk sona erer,yürüyüş kaybolur.Katre bile olsan okyanus kesilirsin.

Kaynak:Mantıkut Tayr(Kuşların Diliyle),Yazarı:Feridüddin Attar

Reklamlar