Tevhid kalptedir. Zühd kalptedir. Takva kalptedir. Marifet kalptedir. Hakkı bilmek, kalptedir. Allah sevgisi kalptedir. Hak yakınlığı, kalptedir.

Akıllı ol. Yapmacıkları bırak. Hevese kapılma. Bir iş yapmak için, cali hareketleri terk et. Bulunduğun hâl, yapmacık ve hevesten ibarettir. Riyakârlık da var. Nifak hâli de mevcut. Bütün gücünün hedefi halkın sana tapması oluyor, onların yararını bekliyorsun. Şunu bil ki, halka bir adım atsan Haktan uzak kalırsın. Sen Hakkı aradığını söylüyorsun; hâlbuki halkı arıyorsun. Ben Mekkeye gidiyorum deyip Horasan yolunu tutana benziyorsun.

Ey evlat! Allahın rahmeti boldur; ümit kesme, herkese yeter. Sana da yeter. Yaptığın günah kirini yıka, tevbe suyu ile olsun, gözyaşı ile olsun. Din libası kirden böyle kurtulur. Tevbe üzerinde dur. İhlâsı bırakma. O güzelim din libasını kokula. Buhur saç, marifet ıtrını dök. Bulunduğun makam mühimdir. Her ne zaman Haktan ayrı duracak olsan, yırtıcılar seni kapmaya kalkar. Eziyetli işler seni yıkar, viraneye çevirir. Böyle bir şey olursa hemen Hakka dön. Kalbini Onun canibine yönelt. Tabiî heva ve şehvet hırsı ile yiyip içme.

Önünde bulunan bir parça ekmek nasıl yeniyor ve nereden geliyor? Nefsin ona nasıl bakıyor? Onu almak için gayret sarf ediyor mu? Vermeyecek olsan seni yıkıyor mu? Bunlara dikkat et. Nefsini kırmaya güçlü olmalısın. Hak canibine onu böyle vardırman kabil olur

Kaynak:İlahi Armağan (Abdülkadir Geylani Hazretleri)

Reklamlar