zerafet pandoroma

Ahiret ne demektir?

Kıyamet kopup bütün canlılar öldükten sonra yeniden diriliş ile başlayacak olan sonsuz hayata ahiret denir.

Ahiret hayatının evreleri nelerdir?

Ahiret hayatının evreleri :

1)Kabir hayatı,

2)Kıyametin kopması,

3)Yeniden diriliş,

4)Mahşer,

5)Amel defterinin dağıtılması,

6)Hesap,

7)Mizan(Amellerin tartılması),

8)Sırat,

9)Şefaat,

10)Cennet,

11)Cehennem.

Kabir ve kabir hayatı nedir?

İnsanın ölüp defnedildikten sonra kıyamet günü yeniden dirilinceye kadar beklediği yere kabir,burada geçen hayata da kabir hayatı denir.

Kıyamet ne demektir?

Sözlükte “kalkmak,dirilmek” demektir.Dini anlamı ise:

1)Evrenin düzeninin bozulması,

2)Herşeyin alt üst edilerek yok olması,

3)Yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması,

4)Mahşere doğru yönelmesi, demektir.

Kıyamet ne zaman kopacaktır?

Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.Ama kıyametin yaklaştığını büyük ve küçük alametlerinden tahmin yürütebiliriz.Zaten Müslüman için önemli olan Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil,onun kopması ile başlayacak olan sonsuz hayata gerektiği şekilde hazırlık yapmaktır.Ve belkide en önemlisi kendi küçük kıyametimize yani ölüme hazırlık yapmalı,bol bol sevap işlemeliyiz.

KAYNAK:Temel Dini Bilgiler/İstanbul Müftülüğü