Meleklerin özellikleri nelerdir?

Meleklerin özellikleri:

1)Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır;

2)Yemezler,içmezler;

3)Erkeklik ve dişilikleri yoktur;

4)Hiç günah işlemezler;

5)Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getiriler;

6)Hızlı ve suratli varlıklardır;

7)Sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez;

8)Daima Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldürler.

Büyük melekler kaç tanedir?Görevleri nelerdir?

Büyük melekler dörttür:

1)Cebrail:Allah’ı Teala’dan aldığı mesajları(vahyi) peygamberlere ileten melektir.

2)Mikail:Yağmurun yağması,rüzarın esmesi gibi tabiat olaylarını idare etmekle görevli melektir.

3)İsrafil:Kıyametin kopması ve insanların tekrar dirilmesi için mahiyeti bizce bilinmeyen “Sur”a üfleyecek olan melektir.

4)Azrail:Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevli melektir.

Dört büyük melek dışında, Kuran-ı Kerim’de ismi geçen diğer melekler hangileridir ve görevleri nelerdir?

Diğer melekler şunlardır:

1)Kiramen Katibin:Bunlar iki melektir.Biri insanların sağında bulunur,sevapları yazar.Diğeri solunda bulunur,günahları yazar.(Solumuzdaki melek günahlarımızı yazıyor diye kötü melek değildir.Ama sağımızdaki melek yani iyiliklerimizi yazan melek solumuzdaki meleğin  amiridir.Biz bir günah işlediğimizde sağımızdaki melek solumuzdaki meleğe günahımızı hemen yazmamasını buyururmuş.Belki günah işleyen kul günahına tevbe eder ve defterinde o kötülük bulunmaz diye…)

2)Münker Nekir:Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.

3)Rıdvan:Cennetteki meleklerin başkanıdır.

4)Malik:Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.

5)Hafaza Melekleri:İnsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden, kaza ve belalara karşı koruyan meleklerdir.

Kaynak:Temel Dini Bilgiler/İstanbul Müftülüğü

Reklamlar