Beş türlü İman vardır.

1)Matbu İman

2)Masum İman

3)Makbul İman

4)Mevkuf İman

5)Merdud İman

Matbu İman:Meleklerin İmanıdır.

Masum İman:Peygamberlerin İmanıdır.

Makbul İman:Mü’minlerin İmanıdır.

Mevkuf İman:Bid’atcıların İmanıdır.

Merdud İman:Münafıkların İmanıdır.

 

İman;öyle bir nurdur ki,onun nuru,insanın bütün azasına yayılmıştır.Fakat, insanın azasından biri kesilince,İman,parçalanamaz olduğu için ,oradan kalbe gider.

İslam;Allah’ı , keyfiyetsiz olarak bilmektir.

Bunun yeri göğüstür.

İman;Allah’ı Allah’lığı ile bilmektir.

Bunun yeri yürektir.

Yürekta göğsün içindedir.

Mağrifet;Allah’ı Sıfatları ile bilmektir.

Bunun yeri Gönüldür.

Gönül de Kalb’in içindedir.

Tevhid;Allah’ı birliği ile bilmektir.

Bunun yeri Sırr’dır.

Sırr da Gönül’ün içindedir.

Bunlar Nur suresinin Nur ayetindeki Nur temsilini andırır.

Bunlar dört gerdanlıktır ki, dördü de, birbirinden ayrı,gayrı değildirler.Hepsi birleşince, Din olur.

   Kaynak:Peygamberler Tarihi

Reklamlar